Training within Industry - TWI
08 juli 2022 

Training within Industry - TWI

Inwerken… Ik zie en hoor het vaak gebeuren: Organisaties schenken bij de onboarding veel aandacht aan het welkom heten van nieuwe medewerkers en aan het deel uitmaken van de groep en cultuur. Maar ze laten het inwerken, het uitvinden van het daadwerkelijke werk, op een of andere manier over aan de nieuwe medewerkers zelf. 

Ze verwachten een bepaalde vorm van zelfredzaamheid en assertiviteit van de nieuwe medewerkers (“als je vragen hebt, dan weet je me te vinden!”) en het lijkt of ze hen de vrijheid en de autonomie gunnen hun eigen werkwijze uit te vinden. Dit is echter schijnvrijheid, want natuurlijk wordt er wel verwacht dat de nieuwe medewerker kwaliteit levert.

Er hangen ook kostbare consequenties aan:
✓ Het kost ontzettend veel tijd en geld, want iedere nieuwe medewerker vindt opnieuw het wiel uit, zónder echt te weten wat ie aan het doen is.
✓ Elk wiel dat opnieuw uitgevonden wordt is verschillend; Daardoor ontbreekt een standaard manier van werken en zal er telkens met collega’s opnieuw geschakeld en afgestemd moeten worden.
✓ De kwaliteit van het resultaat is onbetrouwbaar en zal daarom altijd gecontroleerd moeten worden.
✓ Fouten die worden gemaakt, zullen moeten worden hersteld of het product of dienst zal helemaal opnieuw moeten worden gemaakt.

En het grootste risico: Een ontevreden klant.

Daarnaast geldt voor de nieuwe medewerkers, dat ze zich:
✓ Onzeker voelen bij elke stap die ze zetten.
✓ Dom voelen bij elke vraag die ze stellen.
✓ Schamen bij elke fout die ze maken.
✓ Bezwaard voelen bij elke herstelwerkzaamheid.

Dit is niet effectief. 
De werkdruk zal hierdoor stijgen en het werkplezier zal dalen.

Voor de collega’s geldt dat ze op de gekste momenten gestoord worden met ‘kleine vragen’. Ze raken daardoor uit hun focus. Dit gaat ten koste van hún effectiviteit en kwaliteit.

Hmmm 🤔 #makesyouthink

Wat werkt dan wel? Training Within Industry. Say what?! TWI….

Simpel gezegd: Werk nieuwe medewerkers in on the job: Doe het eerst voor, doe het daarna samen. En de laatste stap: Coach hen wanneer ze het daarna zelf doen. Corrigeer direct en stuur bij. Dan leren ze het snelst en begrijpen ze meteen wat, hoe en waarom ze iets volgens een bepaalde standaard doen.

Deze tijdsinvestering lijkt tijdrovend, maar levert je aan alle kanten winst op:
✓ Je kunt erop vertrouwen dat de gewenste kwaliteit direct wordt geleverd.
✓ Er worden minder fouten gemaakt, dus minder controle en minder herstelkosten.
✓ Minder onderlinge afstemming, dus betere focus.

En bovenal blije tevreden en trotse medewerkers.

Wil je meer weten, voel je altijd vrij om met me in contact te komen.


Over de schrijver
Reactie plaatsen